Postępowanie restrukturyzacyjne – pojęcie, rodzaje, zasady

Read Time:1 Minute, 46 Second

Postępowanie restrukturyzacyjne, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika, prowadzone może być w jednej z czterech form. O tym, który spośród rodzajów powinien zostać wszczęty w danej sprawie decyduje szereg ustawowo określonych okoliczności.

Postepowanie restrukturyzacyjne – pojęcie i podstawa prawna

Postępowanie restrukturyzacyjne to postępowanie, którego podstawy i zasady prowadzenia uregulowane zostały w ustawie z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne. Ustawodawca zdefiniował jego pojęcie poprzez wskazanie celu postępowania restrukturyzacyjnego. Zgodnie z art. 3 p.r. celem postępowania jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a jeżeli prowadzone jest ono w formie postepowania sanacyjnego – poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych. Odbywa się ono jednocześnie przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Kogo dotyczy restrukturyzacja?

Postępowanie restrukturyzacyjne może objąć dłużnika, który jest:

  • przedsiębiorcą w rozumieniu kodeksu cywilnego,

  • spółką z o.o., prostą spółką akcyjną, spółką akcyjną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

  • wspólnikiem osobowych spółek handlowych, który ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem bez ograniczeń,

  • wspólnikiem spółki partnerskiej.

Dłużnik, aby mógł wszcząć postępowanie restrukturyzacyjne musi być niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością.

Rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego

Postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone w formie:

  • postępowania o zatwierdzenie układu,

  • przyspieszonego postępowania układowego,

  • postępowania układowego,

  • postępowania sanacyjnego.

O tym, w jakiej formie prowadzić daną sprawę, decydują określone w przepisach okoliczności. Postępowanie o zatwierdzenie układu może być prowadzone wtedy, gdy suma wierzytelności spornych, które uprawniają do głosowania nad układem nie przekracza sumy 15 proc. sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad nim. Przyspieszone postępowanie układowe może być prowadzone z kolei, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15 proc. sumy wierzytelności, które uprawniają do głosowania. Od postępowania o zatwierdzenie układu odróżnia je zaś to, że postępowanie to umożliwia dłużnikowi sporządzenie i zatwierdzenie spisu wierzytelności na drodze uproszczonego trybu.

Postępowanie układowe może zostać przeprowadzone w wypadku, gdy suma wierzytelności spornych, które uprawniają do glosowania nad układem przekracza 15 proc. sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Postępowanie sanacyjne daje zaś dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych i zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Który spośród trybów dłużnik powinien uruchomić? Aby odpowiedzieć na to pytanie, najlepiej skorzystać z pomocy specjalisty, czyli doradcy restrukturyzacyjnego, który dokona analizy wszystkich okoliczności sprawy.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Jak wybrać odpowiednie miejsce na ogród?
Next post Nauka chodzenia u dziecka – jak przebiega i jakie buty będą najlepsze?