Loading...

Dlaczego warto zdecydować się na chwilówki przez internet?

Chwilówki przez internet to nic innego, jak krótkoterminowe zobowiązanie finansowe. Pożyczkodawca decyduje się na przekazanie środków pieniężnych pożyczkobiorcy, który z kolei zobowiązuje się na ich oddanie w terminie 30, bądź 60 dni. Chwilówki przez internet w https://problemfinansowy.pl/ wciąż zyskują na popularności, ponieważ są łatwo dostępne i ich przyznawalność jest bardzo wysoka.

Dlaczego warto zdecydować się na chwilówki przez internet?

Na chwilówki przez internet warto zdecydować się przede wszystkim dlatego, ponieważ aby je uzyskać wystarczy wyłącznie minimum formalności, jak również dostęp do internetu. Nie potrzeba tracić czasu na zbędne udawanie się do placówki stacjonarnej, jak również nie potrzeba przedstawiać żadnych zaświadczeń o dochodach, bądź o zatrudnieniu. 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc uzyskać chwilówkę przez internet?

Aby móc uzyskać chwilówkę przez internet wystarczy jedynie:

  • być obywatelem polskim
  • posiadać ważny dowód osobisty
  • mieć ukończone 18 lat (ale w niektórych przypadkach wiek ten wynosi 21 lat)
  • posiadać własny numer rachunku bankowego, na który zostaną przelane środki finansowe
  • posiadać numer telefonu
  • posiadać adres e-mail, na który zostanie wysłana umowa
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, czyli nie można być osobą ubezwłasnowolnioną

Czy dokumenty przychodzą pocztą tradycyjną?

Nie. Żadne dokumenty, do których należy zaliczyć regulamin oraz umowę pożyczki nie przychodzą pocztą tradycyjną. Wszystko zostaje wysłane na adres e-mail podany we wniosku przez pożyczkobiorcę.