Kontakt

Osoby zainteresowane uczestnictwem w grze prosimy o zgłaszanie swojego udziału do 20 października. Prosimy o zgłaszanie się w 3 osobowych grupach. Zgłpszenia prosimy wysyłać na adres mailowy:
info@zerobarier.org

 

Zgłoszenie grupy powinno zawierać: imiona i nazwiska osób, ich wiek, adres mailowy tych osób, telefon kontaktowy co najmniej do jednej z osób reprezentujących grupę.

 

Po otrzymaniu zgłoszenia i jego pomyślnej weryfikacji wyślemy w ciagu 24 godzin potwierdzenie przyjęcia uczestnictwa w grze.

O uczestnictwie w grze
decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

Serdecznie zapraszamy i życzymy udanej zabawy.

Znajdziesz nas na Facebook