Uczestnicy

Do gry zapraszamy mieszkańców Dzielnicy Wola,  osoby lubiące aktywność na świeżym powietrzu i dobrą zabawę, którym nie straszne są nieprzewidziane warunki pogodowe. Szczególnie gorąco, do wzięcia udziału w grze, zapraszamy osoby niepełnosprawne z dysfunkcjami wzroku, słuchu i ruchu. 


Warunkami uczestnictwa w grze jest spełnienie następujących wymagań: zamieszkanie w Dzielnicy Wola, ukończenie 18 roku życia (osoby młodsze mogą wziąć udział w grze w raz z opiekunem) , wysłanie zgłoszenia uczestnictwa w wymaganym terminie do 20 października 2015 roku oraz uzyskanie potwierdzenia uczestnictwa ze strony organizatorów po pozytywnej weryfikacji.


Wspólnie poznajmy tajemnice Dzielnicy Wola. Życzymy udanej zabawy.

Znajdziesz nas na Facebook