Regulamin


 1. Organizatorem projektu „Odkryj tajemnice Dzielnicy Wola - gra miejska dla niepełnosprawnych i nie tylko” jest Fundacja Zero Barier z siedzibą w Warszawie, zwana dalej Organizatorem.
 2. Na stronie internetowej www.gra.zerobarier.pl umieszczone są niezbędne informacje, w tym zasady gry, regulamin oraz Przewodnik po dzielnicy Wola.
 3. W grze mogą brać udział osoby, które zgłosiły swoje uczestnictwo wysyłając zgłoszenie na adres mailowy info@zerobarier.org , podały wymagane informacje w zgłoszeniu oraz otrzymały od organizatora potwierdzenie uczestnictwa.
 4. Gra jest adresowana do mieszkańców Dzielnicy Wola, w tym szczególnie dla uczestników z niepełno sprawnościami i opiekunów i osób z najbliższego otoczenia.  
 5. Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych (Dz. Ust. Nr 133 poz. 883) uczestnicy gry wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (w tym wykorzystanie zdjęć) przez Organizatora.
 6. Zasady gry są każdorazowo określane przez Organizatorów przed jej rozpoczęciem. Zasady, warunki uczestnictwa i nagrody zostały opisane na stronie www.gra.zerobarier.pl, szczegóły są dostępne u Organizatorów. Organizator zastrzega sobie prawo do nie ujawniania części informacji do czasu rozpoczęcia gry – zasada ta ma na celu wprowadzenie równych zasad dla wszystkich uczestników
 7. Wysyłając mail ze zgłoszeniem do Gry uczestnik akceptuje warunki Regulaminu.
 8. W grze biorą udział 3 osobowe drużyny, w których skład wchodzą osoby pełnosprawne i niepełnosprawne zameldowane w dzielnicy Wola. 
 9. Uczestnikami gry są osoby, które ukończyły 18 rok życia a w przypadku osób młodszych wymagana jest obecność podczas gry pełnoletniego opiekuna. Osoba niepełnoletnia może być członkiem drużyny wraz z osobą pełnoletnią.
 10. O uczestnictwie w grze decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników w przypadku zbyt dużej ilości chętnych. Osoby, które do gry zostały zakwalifikowane zostaną o tym poinformowane mailowo. W przypadku dużej ilości chętnych na liście rezerwowej Organizator może potrzebować dodatkowego potwierdzenia obecności na grze na kilka dni przed nią – poprzez przesłanie maila zwrotnego z potwierdzeniem obecności. Nie przesłanie maila może oznaczać skreślenie z listy zapisanych.
 11. Zdjęcia z przebiegu gry zostaną wykorzystane w celach promocji Fundacji Zero Barier, w materiałach promocyjnych dotyczących dzielnicy Wola oraz na stronie internetowej www.gra.zerobarier.pl. Zgłoszenie się do uczestnictwa w grze jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku.
 12. Organizator oraz twórcy gry, mający doświadczenie i wykształcenie kierunkowe, uwzględniając tematykę gry i specyfikę osób z niepełnosprawnościami przygotują 8 punktów logistyczno-informacyjnych .
 13. W każdym z punktów uczestnicy będą realizować zadania związane z tematyką gry, zdobywając punkty do klasyfikacji końcowej.
 14. Każdy punkt informacyjny będzie obsługiwany przez instruktora oraz wolontariusza wyposażonych w identyfikatory oraz materiały informacyjne.
 15. Wszystkie osoby niepełnoletnie oraz muszą mieć opiekuna, odpowiadającego za ich bezpieczeństwo w czasie gry.
 16. Uczestnicy gry wyrażają zgodę na użycie ich adresów mailowych – podanych poniżej – celem przesyłania zaproszeń na kolejne gry miejskie.
 17. Każdy z uczestników gry otrzyma po zakończonej grze przewodnik turystyczny „Zero Barier - Polska bez ograniczeń” .
 18. Dodatkowo Organizator wyłoni 3 zwycięskie drużyny, które otrzymają nagrody specjalne. W grze wygrywa drużyna, która zdobędzie największą ilość punktów, w jak najkrótszym czasie.
 19. W przypadku trudności w wyłonieniu 3 zwycięskich drużyn Organizator może zastosować dodatkowe kryteria, które umożliwią wyłonienie zwycięzców gry.
 20. Ocena poszczególnych drużyn na zakończenie oraz wyniki gry ogłoszone na mecie są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać mailowo na adres: info@zerobarier.pl, które zostaną rozpatrzone niezwłocznie.  

 Wspólnie poznajmy tajemnice dzielnicy Wola. Życzymy udanej zabawy.

Znajdziesz nas na Facebook